> Marketing-
   communicatie

> Projectmanagement
> Webdesign
> Onlinemarketing
> Coaching en
   begeleiding

 

Webdesign

Een beter concept
Wie is uw klant? Wat verwacht hij van u? Wat kunt u hem bieden? Samen ontwikkelen wij het concept voor uw site:

  • Doelstelling
  • Inhoud
  • Interactie en functionaliteit
  • Vormgeving en uitstraling
De verschillende stadia in deconceptontwikkeling, design en bouw van de website gebeurt in nauwe samenspraak en overleg. U zult ten alle tijd de laatste ontwikkeling online kunnen volgen via de OrangeGecko website.> portfolio